• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1863
 • سه شنبه 1381/5/1
 • تاريخ :

حج مستحبی

حج

مسئله 165-

مستحب است کسی که شرایط وجوب حج را ندارد از بلوغ و استطاعت و غیر آنها، در صورت امکان حج بجا آورد و همچنین بر کسی که حج واجبش را انجام داده است مستحب است دو مرتبه به حج برود و مستحب است تکرار حج در هر سال . بلکه مکروه است پنج سال متوالی آن را ترک کند و مستحب است در وقت خارج شدن از مکه نیت برگشتن نماید و مکروه است قصد برنگشتن داشته باشد (1) .

1- آیة الله مکارم : ولی اگر انجام حج های مستحبی پی درپی سبب محرومیت انجام دهندگان حج واجب شود بهتر است مجال را به آنها بدهند.

 

مسئله 166-

مستحب است از طرف خویشاوندان یا غیر آنها حج بجا آورد تبرعا، چه زنده باشند یا مرده و همچنین از طرف معصومین ، و نیز طواف از طرف آنها و غیر آنها مستحب است بشرط آنکه در مکه نباشند یا معذور (1) باشند.

1- آیة الله فاضل : استحباب و مشروعیت طواف مستحبی برای حاضر در مکه هرچند معذور باشد ثابت نشده است .

 

مسئله 167-

 کسی  که زاد و راحله ندارد مستحب است قرض کند و به حج برود در صورتی که می تواند قرض را اداء کند.

 

مسئله 168-

 با مال حرام جایز نیست به حج برود و اگر مال او مشتبه است و علم به حرمت آن ندارد، می تواند آن را صرف کند (1) .

1- آیة الله مکارم : بشرط آنکه از نظر ظاهر محکوم به حلال بودن باشد.

 

مسئله 169-

بعد از فارغ شدن از حج استحبابی می تواند ثواب آن را بدیگری هدیه کند همچنانکه در وقت شروع می تواند آن را نیت کند.

 

مسئله -170

 کسی  که مال ندارد تا با آن حج بجا آورد مستحب است ولو با اجاره دادن خودش و نیابت از دیگری نیز به حج برود.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)

احكام حج (مباحثی در باب حج)
UserName
عضویت در خبرنامه